VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Uống Chén Cha Trao

Giăng 18:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/16/2014; 1913 xem 19 lưu
Xem lần cuối 0.94 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, LOGOS (Tin Lành Giăng), Mùa Chay.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.00 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Ngự Trong Giới Hạn Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Lời Hứa Chữa Lành Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Tại Sao Phải Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Trọn Đời Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.