VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Bạn Đã Được Tái Sanh Chưa?

Giăng 3:1-17
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/16/2014; 708 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.86 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.92 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xin Hãy Thương Xót Tôi! (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Tập Nhìn Bằng Đôi Mắt Của Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Tình Yêu Ban Đầu (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Nâng Đỡ Người Yếu (Mục Sư Hồ Khắc Đàm)2
5Ý Cha (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.