VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Đấng Chân Thần Duy Nhất

Ê-sai 46:0-47:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/23/2014; 365 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.45 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 46.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 46.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, , US0.53 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)27
2Hô-sa-na (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)3
3Vững Lòng Và Đừng Sợ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
4Tôi Không Thể Nói Dối (Mục Sư Châu An Phước)3
5Ngài Sống Lại Rồi (Mục Sư Đoàn Dũng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.