VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Đấng Chân Thần Duy Nhất

Ê-sai 46:0-47:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/23/2014; 327 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.88 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 46.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 46.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.92 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Ngự Trong Giới Hạn Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Lời Hứa Chữa Lành Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Cuộc Đời Phục Vụ (Mục Sư Lê Vĩnh Thạch)1
5Lửa Thử Vàng (Mục Sư Trần Hữu Thành)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.