VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Chúa Mở Cửa

2 Các Vua 13:11-19; Khải-huyền 3:8
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2014; 978 xem 11 lưu
Xem lần cuối 0.71 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Các Vua 13, Khải-huyền 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Các Vua 13, Khải-huyền 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.