VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Người Được Chúa Chọn

Ma-thi-ơ 27:32; Mác 15:21; Lu-ca 23:26
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:4/17/2014; 877 xem 24 lưu
Xem lần cuối 0.41 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 27, Mác 15, Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 27, Mác 15, Lu-ca 23.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.45 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Những Giá Trị Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Gieo Và Gặt (Mục Sư Bùi Quang Túc)2
4Cầu Nguyện: Trường Học Của Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)1
5Bình An Tuyệt Đối (Pastor Spencer Sutherland)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.