VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Chúa Sống

Lu-ca 24:1-12
Pastor John Altfeltis
C:4/20/2014; 365 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.02 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.03 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tỉa Sửa (Mục Sư Trương Trung Tín)2
2Món Quà của đời sống có mục đích (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Không Bàn Với Thịt Và Huyết (Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Tại Sao Chúa Giê-xu Thiết Lập Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)1
5Nhìn Thấy Và Trao Tặng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.