VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Người Xức Xác Chúa

Người Xức Xác Chúa

Ma-thi-ơ 26:6-13
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:4/6/2014; 455 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.60 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 26.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26.

Liên Lạc Tác Giả, Vietnamese Christian Church of Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1, , US0.65 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nền Tảng Của Một Hội Thánh Vững Mạnh (Mục Sư Ngô Đình Can)3
2Đấng Chăn Hiền Lành (Pastor Lesly Joseph)2
3Làm Sao Để Theo Chúa Giê-xu Trọn Đời (Mục Sư Nguyễn Tony)2
4Áp-ra-ham - Tin Cậy Chúa Sẽ Cung Cấp (Pastor Michael Proud)2
5Vì Lợi Ích Của Đấng Christ (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.