VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Bởi Sự Thương Khó Đấng Christ Mang Lại Sự Đắc Thắng

Mác 16:9-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/20/2014; 1064 xem 25 lưu
Xem lần cuối 0.55 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.