VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giữa Cơn Bão Tố

Giữa Cơn Bão Tố

Mác 4:35-41
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/18/2014; 938 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1.89 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 4.

Hội Thánh Báp Tít Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, , US2.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đối Diện Kẻ Thù, Chính Mình (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Đời Sống Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Quyền Năng Tẩy Sạch Của Huyết Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Sự Lụn Tàn Và Vực Dậy Của Đức Tin (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.