VietChristian
VietChristian
nghe.app

Chức Vụ Của Đức Thánh Linh

Chức Vụ Của Đức Thánh Linh

Giăng 16:7-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/8/2014; 676 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.27 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Cary, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, , US0.33 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ba Nguyên Lý (Mục Sư Trần Thiện Tri)3
2Thánh Linh Trong Sự Tái Sanh (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Lãnh Đạo Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Tin Lành Là Gì? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Cái Nhìn Trần Thế (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.