VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Tự Do Thật Trong Chúa Thánh Linh

2 Cô-rinh-tô 3:12-18
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/8/2014; 1113 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.68 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 3.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.