VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Sự Tuôn Đổ Của Sức Mạnh Và Quyền Năng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/8/2014; 1427 xem 25 lưu
Xem lần cuối 0.33 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, , US0.39 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)41
2Kiên Trì Kháng Cự Kẻ Thù (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
3Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Phước Hạnh Của Sự Khiêm Nhường (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Sống Vượt Trên Bão Tố Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.