VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Khi Giông Tố Xô Giạt Thuyền Tôi

Ma-thi-ơ 8:23-27
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/22/2014; 1537 xem 26 lưu
Xem lần cuối 0.28 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Thẩm Quyền Nhà Vua.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US0.33 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Trở Nên Cột Trụ Của Nhà Đức Chúa Trời (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Nộp Thuế Hay Không? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Không Thầy Đố Mầy Làm Nên (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Lời Tạ Ơn (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Tín Đồ Thật (II) (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.