VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Quyền Năng Để Được Thánh Hóa

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2746 xem 19 lưu
Xem lần cuối 0.99 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Hội Đồng Bồi Linh Tây Bắc (US Và CA).

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.