VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Tha Thứ Tội Tình

Ma-thi-ơ 9:1-8
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:7/27/2014; 1372 xem 21 lưu
Xem lần cuối 0.52 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Thẩm Quyền Nhà Vua.


SốKhách từMới xem
1, , US0.57 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Chữa Lành (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Nan Đề Và Giải Pháp (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Những Điều Cần Thấy (Phần 1) (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.