VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Khuôn Đúc Thuộc Linh: Sự Hiểu Biết

2 Ti-mô-thê 1:13-14; Phi-líp 3:12-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/14/2014; 431 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.02 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Ti-mô-thê 1, Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Ti-mô-thê 1, Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, , US1.02 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)42
2Những Điều Cần Thấy (Phần 2) (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Ánh Sáng Giáng Sinh Năm Xưa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
4Chức Vụ Của Giăng Báp Tít (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Nhập Cuộc (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.