VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Sự Chọn Lựa Của Chúa

A-ghê 2:20-23
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/19/2014; 294 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.27 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong A-ghê 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong A-ghê 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1, , US1.34 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)45
2Rồi Sẽ Được Chúa Cất Lên (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Thánh Đồ Trong Đấng Christ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
4Yêu Thương Và Kết Án (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Ba Ngày Lễ Trọng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.