VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Spring Photo

Bứt Phá: Đấng Chăn Chiên Hiên Lành

Thi-thiên 23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/26/2014; 1362 xem 15 lưu
Xem lần cuối 0.76 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 23.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.