VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Đếm Phước Để Tạ Ơn

Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/23/2014; P: 11/24/2014; 606 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.20 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 17.

Hội Thánh Báp Tít Ân Điển, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1, , US0.25 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đạo Đức Thật / Đạo Đức Giả (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
2Tạo Vật Mới Trong Chúa (Pastor Michael Faber)1
3Hy Vọng Mùa Giáng Sinh (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1
4Năm Hồng Ân (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Đức Tin Chiến Thắng Sợ Hãi (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.