VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Ai Là Đầy Tớ Trung Tín

Ma-thi-ơ 24:36-51
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/7/2014; 539 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.17 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1, , US0.22 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Lời Cầu Nguyện Cuối Năm (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
3Không Quên Ân Huệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Trái Tim Biết Ơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Cha Đời Đời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.