VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Tâm Nguyện

Tâm Nguyện

2 Sa-mu-ên 6:12-23; 2 Sa-mu-ên 7 :18-19
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/11/2015; P: 1/12/2015; 648 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.92 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 6, 2 Sa-mu-ên 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 6, 2 Sa-mu-ên 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, , US0.97 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tha Thứ Nhau (Mục Sư Nguyễn Văn Lý)4
2Vui Buồn Với Nhau (Mục Sư Phan Phước Lành)3
3Yếu Tố Của Một Đời Sống Phước Hạnh (Mục Sư Phan Minh Hội)3
4Người Con Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Bê-rít-sin Và A-qui-la - Người Làm Việc Cho Chúa (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.