VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Tầm Nhìn Về Vương Quốc Đức Chúa Trời

Cô-lô-se 1:12-29
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/11/2015; P: 1/14/2015; 944 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.39 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US0.39 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới, Tâm Trí Đổi Mới (Mục Sư Lê Duy Tín)4
2Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)4
3Điều Chúa Muốn Tôi Làm Trong Năm Mới (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
4Sống Có Trách Nhiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Tạ ơn dọn đường cho phước hạnh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.