VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Được Chọn Và Sai Phái

Ma-thi-ơ 10:1-15
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/18/2015; P: 1/20/2015; 1307 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1.03 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Thừa Sai Nhà Vua.


SốKhách từMới xem
1, , US1.05 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
2Để Tin Và Được Sống (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
3Chứng Cớ Chúa Sống Đâu Nào? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
4Tìm Gì Trong Đời? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
5Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.