VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Thờ Phượng Thật (Phần I)

Giăng 4:23-24
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 524 xem 13 lưu
Xem lần cuối 0.36 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.