VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Thờ Phượng Thật (Phần I)

Giăng 4:23-24
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 356 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1.03 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.


SốKhách từMới xem
1, , US1.08 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hệ Quả Của Ý Riêng Tốt (Mục Sư Trần Quang Tuấn)5
2Thế Gian hay Thập Tự (Pastor Thomas Stebbins)2
3Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
4Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Hơi Thở Quyền Năng (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.