VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Đức Tin Bền Đỗ (Phần 3)

Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/1/2015; 500 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.23 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.


SốKhách từMới xem
1, , US0.30 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Chọn Lựa Khôn Ngoan Làm Biến Đổi Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
2Đồng Hành Với Chúa Trong Năm Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Hãy Cầu Như Vầy - Giữ Gìn Và Giải Cứu (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Năm Mới Con Đường Mới (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
5Yêu Người Lân Cận Như Mình (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.