VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Đến Gần Với Ơn Trời

Đến Gần Với Ơn Trời

Ma-thi-ơ 15:29-39
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/1/2015; P: 2/5/2015; 995 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1.12 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 15.

Website, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.