VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Bước Đi Trong Năm Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17-21
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 1063 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1.13 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.17 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Góa Phụ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Chìa Khóa Để Được Phước (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
3Chúc Phước Cho Hậu Tự (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2
4Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Mưu Thâm Độc Của Satan (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.