VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Khi Chúa Ở Giữa Chúng Ta

Giăng 20:19-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 406 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.17 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 20.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US1.22 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)14
2Nếp Sống Của Con Dân Chúa (Mục Sư Lê Thế Đinh)3
3Nước Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Ba Chiều Kích Của Sự Bình An (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Tại Sao Chúa Gọi Bạn Là Quản Gia? (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.