VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Ăn-năn Không Phải Là Một Sự Chọn Lựa

Ma-thi-ơ 7:15-23
Pastor Michael Faber
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 365 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.32 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.