VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Ơn Chúa Và Sự Chấp Nhận Của Con Người

Ơn Chúa Và Sự Chấp Nhận Của Con Người

Ga-la-ti 1:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 1607 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.46 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 1.

Website, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.