VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Người Đàn Bà Bên Giếng

Giăng 4:1-42
Pastor Michael Faber
C:5/3/2015; 405 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.94 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, , US1.00 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)11
2Lễ Lá (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Các Ngươi Hãy Ở Đây Tỉnh Thức Với Ta (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
4Vững Lòng Và Đừng Sợ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Ba Cây Thập Tự (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.