VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Người Dựng Nên Mới

Người Dựng Nên Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17-18
Pastor Doug Kellum
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 663 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.70 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.77 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chỗ Chúa Ngự (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Mệnh Lệnh Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn)3
3Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Tiên Tri Và Bệnh Tật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.