VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Khi Thần Chúa Giáng Lâm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 455 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.64 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, , US0.64 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)39
2Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Kiên Trì Kháng Cự Kẻ Thù (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
4Phước Hạnh Của Sự Khiêm Nhường (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Tình Yêu Dành Cho Đấng Christ (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.