VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Tình Cha

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 314 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.52 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1, , US0.59 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cộng Đồng Đức Tin Sống Động Được Kết Hiệp (Mục Sư Hồ Hiếu Hạ)2
2Sống Vui Với Người Khác (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
3An Hưởng Tuổi Già (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Tập Trung Vào Chức Năng Làm Cha (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Hãy Vui Mừng (Mục Sư Nguyễn Xuân Bình)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.