VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Quyền Phép Bởi Đức Thánh Linh

Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/23/2000; 3918 xem 66 lưu
Xem lần cuối 0.13 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 3.

Lễ Ngũ Tuần.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.