VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Thuận Với Người, Hợp Ý Trời

Ma-thi-ơ 5:23-24; Ma-thi-ơ 18:15-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 793 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.53 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5, Ma-thi-ơ 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5, Ma-thi-ơ 18.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam San Jose.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.57 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nếu Chúa Chẳng Tiếc (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)5
2Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Vua Hồi Lai (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
4Lời Xác Nhận Phi Thường (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Nói Với Người Gieo Giống (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.