VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Thuận Với Người, Hợp Ý Trời

Ma-thi-ơ 5:23-24; Ma-thi-ơ 18:15-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 742 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.58 giây
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5, Ma-thi-ơ 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5, Ma-thi-ơ 18.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam San Jose.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.69 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bốn Giấc Mộng Và Ba Sự Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Đấng Christ Vì Tội Lỗi Chúng Ta Mà Bị Vết (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Bảo đảm tương lai của con cái (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
4Ðối diện với những trì hoãn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Mừng Xuân Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc