VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Xây Dựng Thân Thể Đấng Christ

Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/13/2015; P: 9/19/2015; 644 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.50 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.55 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Cuối Cùng Muôn Vật Đã Gần (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)7
2Ban Ơn, Chúc Phước, Đền Nợ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
3Những Điều Cơ Bản Về Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Những Đồn Lũy (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
5Trong Tay Ngươi Cầm Vật Chi? (Phần 1) (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.