VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Xây Dựng Thân Thể Đấng Christ

Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/13/2015; P: 9/19/2015; 586 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1.08 giây
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Ba Người Nhà Giàu (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Thử Thách Và Cám Dỗ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Động Lực Tấn Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Đời Sống Kỉ Luật Thuộc Linh (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Tháng Giêng Ngày Ấy (Mục Sư Nguyễn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc