VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Gia Đình Của Chúa

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/20/2015; P: 9/22/2015; 425 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1.79 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.83 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ban Ơn, Chúc Phước, Đền Nợ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Sự Cuối Cùng Muôn Vật Đã Gần (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)4
3Những Đồn Lũy (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
4Những Điều Cơ Bản Về Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Năm Mới Con Đường Mới (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.