VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Tiến Bước

Tiến Bước

Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/27/2015; P: 9/28/2015; 655 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.02 giây
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Ba Người Nhà Giàu (Mục Sư Lâm Văn Minh)4
2Động Lực Tấn Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Đời Sống Kỉ Luật Thuộc Linh (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
4Tháng Giêng Ngày Ấy (Mục Sư Nguyễn Minh)2
5Giữ Gìn Sự Hiệp Một (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc