VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Làm Theo Lời Chúa

Làm Theo Lời Chúa

Gia-cơ 1:22-25
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/4/2015; P: 10/8/2015; 1395 xem 21 lưu
Xem lần cuối 0.69 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Tin Và Sống (Gia-cơ).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.75 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mùa Gặt Cận Kề (Mục Sư Trương Trung Tín)5
2Những Người Thay Đổi Cuộc Đấu: Môi-se (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)5
3Hãy Hầu Việc Chúa Cách Dư Dật Luôn (Mục Sư Cao Hoàng Cung)2
4Trách Nhiệm Này Thuộc Về Ai? (Mục Sư Hồ Hiếu Hạ)2
5Uy Quyền Trên Ma Quỷ (Phần 3) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới | Liên Lạc