VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Phân Biệt Đối Xử

Phân Biệt Đối Xử

Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 1540 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1.06 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Tin Và Sống (Gia-cơ).


SốKhách từMới xem
1, , US1.11 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Thánh Hóa Bạn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Những Nguyên Tắc Của Sự Phục Hưng (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
3Những Bước Tiến Gần Chúa Mỗi Ngày (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
4Những Bước Cần Để Phấn Hưng Tâm Linh (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
5Nhận Thêm Thánh Linh (Mục Sư Ngô Việt Tân)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.