VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Khi Nào Chúa Trở Lại?

Khi Nào Chúa Trở Lại?

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 1684 xem 43 lưu
Xem lần cuối 0.96 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, , US1.05 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lý Do Ngài Đến (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
2Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Hãy Đứng Lên Cho Niềm Tin (Pastor Michael Faber)1
4Ưu Tiên Trong Sự Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
5Lời Hứa Cung Cấp Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.