VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Thờ Phượng Và Phục Vụ Chúa Theo Lẽ Thật Và Linh

2 Sa-mu-ên 6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 320 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.82 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.82 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiếng Hát Thiên Binh (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Danh Hiệu Cứu Chúa - Đức Chúa Trời Quyền Năng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Giô-sép, Người Chúa Dùng (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
4Hiểu Biết Các Ân Tứ Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Không Quên Ân Huệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.