VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Tạ Ơn Chúa (Phần 1)

Rô-ma 7:14-25
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/1/2015; P: 11/8/2015; 601 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.33 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.36 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Chọn Và Sai Phái (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
2Ơn Thiên Triệu (Mục Sư Lê Văn Thái)1
3Chăm Sóc Gia Đình (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Nắm Quyền Cai Trị (Phần 2) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Thói Quen Hy Vọng (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.