VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Chúa Dạy Thế Nào Về Dâng Hiến

Mác 12:41-44
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/8/2015; P: 11/11/2015; 781 xem 14 lưu
Xem lần cuối 0.36 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 12.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.