VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Sự Khôn Ngoan Từ Trời

Sự Khôn Ngoan Từ Trời

Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:11/15/2015; P: 11/16/2015; 3293 xem 29 lưu
Xem lần cuối 0.09 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, , US0.14 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mọi Sự Cho Mọi Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)5
2Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
3Đến Hái Lọc Trời Đầu Năm (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Sa-tan: Thân Vị, Sự Làm Sai Và Mục Đích Của Nó (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Hội Thánh: Chiều Kích Siêu Việt (Mục Sư Trần Quang Tuấn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.