VietChristian
VietChristian
svtk.net

Spring Photo

Hai Xu Và Một Tấm Lòng

Mác 12:41-44
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 1095 xem 16 lưu
Xem lần cuối 0.33 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 12.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.