VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Cảm Tạ Chúa Trọn Đời

Cảm Tạ Chúa Trọn Đời

Mục Sư Lê Đình Ân
C:11/25/2008; 2795 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.25 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.27 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ Và Ngợi Khen (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
3Nhà Cha Ta (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Cửa Của Chiên (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Biết Mình Thật Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.