VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cảm Tạ Chúa Trọn Đời

Cảm Tạ Chúa Trọn Đời

Mục Sư Lê Đình Ân
C:11/25/2008; 2866 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.94 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1, , US0.98 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)39
2Tiên Tri Và Phép Lạ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Lời Chúa Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Người Nhà Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Văn Lý)2
5Sứ Mạng Chúa Giao Cho Hội Thánh (Pastor Perry Paxton)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.