VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Chúa Biết

Chúa Biết

Thi-thiên 139:1-12
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 930 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.11 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 139.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 139.

Website, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.